بازاریابی تلفنی

مجموعه ی جوراسرویس جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

شرایط احراز:

  • تماس مستمر با مشتریان بالقوه
  • شناسایی مشتریان جدید و دریافت اطلاعات آن ها
  • شناسایی رقبا و بازار
  • گزارش دهی مستمر به مدیر مربوطه
  • پیگیری پروژه ها از تیم فروش
  • شرکت در جلسه های داخلی
  • تکمیل بودن اطلاعات مشتریان شامل نام و شماره تماس