آنالیز،تحقیق و برنامه ریزی فروش

یک آنالیزور و برنامه فروش می تواند بسیاری از مشکلات در زمینه فروش را شناسایی کند و برای حل مشکلات راه حل ها را طراحی کند.
برنامه ریزفروش مسیری را برای پیشبرد اهداف پیدا کرده و از سردرگمی در کسب و کار جلوگیری می کند و او با تنظیم برنامه دقیق، اولویت ها و اهداف را تعیین میکند و در نهایت نتایجی را به دست می آورد؛ که کاملا واضح و شفاف و از همه مهم تر قابل استناد باشد. دستورالعمل هایی را تعیین می کند که کاملا مشخص باشد تا همگان بتوانند به آسانی به آن عمل کنند تا اهداف محقق گردد.
اگر شما از استراتژی مشخصی برای کسب و کار خود استفاده نکنید دچار سردرگمی می شوید و تصمیمات لحظه ای فراوانی را خواهید گرفت. این مشکل به علت هیجانی بودن بازار و رقابت بالا در بین بازارها است و در واقع دلیل اصلی آن نداشتن درک از تصویر عظیم اصل ماجرا و نداشتن پلن و هدف مشخص است.
گام های برنامه ریزی شده ی مناسب مشخص می کند که کسب و کار شما در کدام نقطه قرار دارد و چه مسیری را در آینده طی خواهد کرد.

کارشناس می تواند آمار کلی از مشتریان را بدست آورده و تعیین کند کدام یک از آن ها سود و پول بیشتری به شما پرداخت می کند و برنامه ای جدی برای حفظ و پرورش مشتری تبیین کند. مشخص کند کدام مشتری بیش از یک بار از شما خرید کرده است و مبلغ بیشتری را به شما پرداخت نموده است .
کارشناس می تواند مشخص کند که کسب و کار شما در آینده به کدام جهت حرکت می کند و مقداربازخورد مشتریان را پیش بینی کند.
یک برنامه ریزفروش مجرب برای شما اهداف درآمدی را تعیین می کند و عملکردی واضح از کسب و کارتان را بیان می کند.
اهمیتِ داشتن برنامه ریزفروش این است که او توانایی پیش بینی خطرات و ریسک هایی را که احتمالا در آینده با آن مواجه خواهید شد را دارد و به شما در بالابردن بهره و داشتن کنترل برکیفیت خدمات، کمک خواهد کرد.
درنهایت داشتن یک آنالیزور و برنامه ریزفروش ماهر، مسیر رسیدن به اهداف را برای شما سهل و آسان می کند. ما در تیم جوراسرویس بهترین کارشناس های برنامه ریزفروش را در اختیار شما قرار می دهیم تا با مشاوره آن ها ، به اهداف خود برسید و پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی کنید.