بازاریاب حضوری

مجموعه ی جوراسرویس جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

شرایط احراز:

  • توان مذاکره و فن بیان جهت تفهیم و ارائه موثر محصول
  • توان ذهنی در ارائه روشهای موثر برای یافتن بازار هدف
  • دارای انرژی بالا جهت جستجو و پرزنت حضوری
  • توان کار تیمی و داشتن ارتباطات کافی جهت تشکیل تیم ویزیت
  • دارای انگیزه بالا و اشتیاق کافی در بازاریابی حضوری
  • ذهنیت بلند مدت و استراتژیک جهت همکاری بلندمدت
  • مسلط به فنون مذاکره و اصول متقاعدسازی