پشتیبان سایت

مجموعه ی جوراسرویس جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.

شرایط احراز:

  • پاسخگویی به تماس‌های تلفنی و راهنمایی کاربران
  •      تسلط به ویندوز و شبکه
  •      استخراج نیازمندی و مشکلات کاربران و انتقال به مدیریت تیم تولید
  •      ارتباط با مشتری و زمانبندی درخواست ها
  •      آموزش و همراهی کاربر